Tilmelding og optagelse på BGK Holbæk

Hvordan søger jeg om optagelse?

 

Hvis du er interesseret i BGK og er mellem 15 og 25 år skal du tilmelde dig online senest 1. april 2019.

Tilmeldingsskema


Derudover skal du indlevere mellem 6 og 10 værker:
Det kan være tegning, maleri, objekt, skulptur, foto, video, print, dvd, usb eller andet den 1. april mellem kl. 16.00-18.00 på

 

BGK Holbæk
Kunsthøjkskolen

Ladegårdsalléen 5

4300 Holbæk

 

Hvis du sender dine værker med posten, skal de sendes til:

 

Holbæk Kulturskole

Gl. Ringstedvej 32E
4300 Holbæk

 

Husk at mærke alle værker”BGK” og skrive tydeligt navn bag på.

 

Tilmeldingen er bindende med mindre du senest den 15. oktober 2019skriftligt har meddelt kontoret på Holbæk Kulturskole, at du ønsker at stoppe, så ophører betaling og undervisning pr. 1. november 2019.

 

 

 

Hvordan får jeg besked?

 

Du får skriftlig besked via mail umiddelbart efter endt ansøgningsfrist - om du skal komme til en samtale. Samtalerne forventes at foregå primo aprilpå BGK Holbæk.

Med mailen får du også besked om, hvornår du kan afhente dine indleverede værker.

 

Kontakt

 

Har du spørgsmål af praktisk eller billedkunstnerisk faglig karakter er du meget velkommen til at rette henvendelse til den kunstfaglige afdelingsleder eller administrationen:

 

BGK HOLBÆK

Henrik Miklos Andersen,

kunstfaglig afdelingsleder

Kunsthøjskolen

Ladegårdsalléen 5, 4300 Holbæk

Telefon: 20 15 86 32

hem@holb.dk

 

ADMINISTRATION

Christian Frank

Holbæk Kulturskole

Gl. Ringstedvej 32E
4300 Holbæk

Telefon: 72 36 72 70
kulturskolen@holb.dk

SE DEN NYE FOLDER 2019 HER!