BGK Holbæk

Hvorfor BGK? En lille film om at gå på BGK

Billedkunstnerisk GrundKursus varetages undervisningen af højt uddannede professionelle kunstnere og formidlere, og der undervises i samtidskunst, design, arkitektur m.m. på et højt niveau.

BGK Holbæk har lokaler på Kunsthøjskolen, i et af landets fremmeste kunstfaglige miljøer med stærke gæstelærekræfter lige ved hånden.

BGK Holbæk har fast base i nyindrettede selvstændige teori- og værkstedslokaler, og gør derudover periodevis brug af de professionelle og meget veludstyrede værksteder på højskolen.
Her foregår undervisningen to gange ugentligt sen eftermiddag og/ eller aften, så eleverne sideløbende kan passe deres gymnasiehverdag, anden ungdomsuddannelse eller et arbejde.

Foruden undervisning på afdelingen tilrettelægges workshops, kunstcamps, studieture i ind- og udland, lejlighedsvis mellem andre af landets BGK’er, forskellige kunstinstitutioner og miljøer.

Derudover kan eleverne bruge lokalerne døgnet rundt til deres selvstændige kunstneriske projekter og studier.

Talent Holbæk

BGK Holbæk samarbejder med TalentHolbæk omkring grundkursus-tilbud til det kunstneriske vækstlag, og har lejlighedsvise tværfaglige samarbejder med de andre grundkursusmiljøer. Se TalentHolbæks hjemmeside

www.talentholbæk.dk og www.facebook.com/TalentHolbaek/ 

 

BGK Holbæk har et tæt samarbejde med lokale og nationale kunstinstitutioner samt landets kunstneriske uddannelsesinstitutioner. BGK Holbæk, under Holbæk Kulturskole, vil fremadrettet udbygge disse netværk.

Indhold

På BGK arbejder eleverne eksperimenterende med kreative processer og idéudvikling sideløbende med der gives individuel vejledning.

 I relation til en bred orientering om samtidskunstens praktikker som tegning, maleri, skulptur installation, foto, video/film, grafik, lyd, performance mm., inddrages teoretisk viden og håndværksmæssige færdigheder og teknikker, med henblik på at udvikle elevernes personlige kunstneriske udtryk.

 Vi tager udgangspunkt i debatoplæg, foredrag, værkgennemgange, projekter og opgaveformulering.

 De mange gæstelærere, som alle er udøvende kunstnere eller kunstteoretikere, bidrager til undervisningens diversitet, og fusionen mellem de forskellige kunstarter introduceres, undersøges og bearbejdes.

På tilbagevendende kunstture med besøg på nationale og internationale udstillinger får eleverne kendskab til tidens kunstneriske strømninger.

 

Kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold, som er relevante for det billedkunstneriske område inddrages, ligesom der tilrettelægges forløb, der sigter mod forståelse for markedsføringsmekanismer.

 

Struktur:

BGK er et 3-årigt kursusforløb for unge mellem 15 – 25 år.

Kurset er dog tilrettelagt så eleven kan få udbytte af blot ét afsluttet år.
Det er muligt at få orlov efter endt første år.
Hvert år afsluttes med en udstilling hvor elevernes værker er til faglige vurdering. Værkgennemgangen foretages af afdelingsleder og ekstern censor.

Skoleåret er på 36 uger á 10 timer ugentligt med start i september og afslutning ultimo maj. Der er mulighed for at få tilrettelagt et uddannelsesforløb, der svarer til Team Danmark-modellen 

Deltagerbetaling:

Det koster 7500 kr. pr. person pr. skoleår at deltage i BGK. Beløbet opkræves i 4 rater. Dette dækker materialer, entréer i forbindelse med ekskursioner til museer og gallerier samt forplejning ved camps. Den årlige indlagte studierejse til udlandet er også inkluderet i prisen.

BGK er ikke SU-berettiget.

 

Optagelse:

På BGK Holbæk er der plads til i alt 10 - 13 elever. Der optages elever en gang om året.

Optagelsen er ikke afhængig af bestemte kvalifikationer, men bygger på en samlet vurdering af den enkeltes indsendte værker og motivation, samt evne til at arbejde selvstændigt. Der er opfølgende samtaler til endelig vurdering om optagelse.

Optagelsesudvalget består af afdelingslederen og én ekstern censor.

Se optagelse, tilmelding.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at rette henvendelse til: 

BGK afdelings leder:

Nikolaj Recke, kunstfaglig afdelingsleder 

Kunsthøjskolen Ladegårdsalléen 5, 4300 Holbæk

Telefon: 26 82 98 92  mail: nisvb@holb.dk

eller Administrationen:

Lars Lundgaard Jensen, leder Holbæk Kulturskole

Gl. Ringstedvej 32E, 4300 Holbæk

Telefon: 72 36 72 70      Mail:kulturskolen@holb.dk

 

Se BGK på Kunsthøjskolen på Google Maps

Nikolaj Recke

Kunstfaglig afdelingsleder af BGK Holbæk.

Uddannet på det Kgl Danske Kunstakademi 1989-95

Kunstnerisk facilitator for Unges Laboratorium for Kunst (ULK) på Statens Museum for Kunst (SMK)  2009-22

Se mere på: http://www.nikolajrecke.dk